English

שאלות נפוצות

להלן אסופה של שאלות שאנו נשאלים לעיתים קרובות. אם יש לך שאלה, אולי התשובה שלה כאן...

כיצד מכינים את הקרקע לקראת העונה?

דישון וזיבול - הבצלים יצמחו ויפרחו גם באדמות דלות וללא דישון, אך יגיבו היטב לזיבול בזבל אורגני או בקומפוסט ולדישון מתון. הוראות שתילה / זריעה מופיעות ע``ג האריזות.

השקיה - קרקע יבשה כדאי להשקות בפעם הראשונה עד לעומק 15 ס``מ.לאחר השתילה יש לשמור על אדמה לחה, ולהשקות במידת הצורך. אפשר ורצוי לשתול לאחר הגשם הראשון. האדמה חייבת להיות מנוקזת, בצלים אינם אוהבים מים עומדים.

האם אפשר לשמור את בצלי הפרחים משנה לשנה? כיצד?

1) הבצלים נכנסים לתרדמה והעלווה מתייבשת בסוף האביב. בשטחים נקיים ממזיקים ושאינם מושקים בקיץ-אפשר להשאיר את הבצלים והפקעות לעונה הבאה. ניתן גם להוציא מהקרקע, לנקות ולהפריד, לשמור במקום קריר ויבש ולשתול מחדש בסתיו.
2) גם בגינה מושקית, חלק מהפקעות ישרדו ויעלו שוב ללא כל טיפול.
שושן, איריס בר, קלה ואמריליס הם בצלים רב שנתיים ואין להוציא אותם מהאדמה.
3) בצלי נרקיס סיני וגליל - כדאי להוציא אחרי שנתיים ולדלל, ולשתול שוב את הבצלים הגדולים בסתיו.
4) רצוי לחדש מידי שנה חלק מכמות הבצלים והפקעות כדי להנות מפריחה יפה וצבעונית.
5) צבעונים - בצל חד שנתי, יש לחדש כל שנה.

איך שותלים פקעות של כלניות ונוריות?

יש להשרות את הפקעות של הכלניות והנוריות כ - 8-12 שעות במים לפני השתילה.
חשוב לשתול את הפקעת בקרקע לחה ולהשקות היטב מיד לאחר מכן.
כיוון השתילה לפי האיור.

איך להאריך את תקופת הפריחה?

אפשר לחלק את השתילה / זריעה: שותלים / זורעים בהפרשים של שבועיים וכך מתענגים על רצף של פריחה, שתשמח את בוא האביב.
כלנית ונורית: קטימת פרחים נבולים מפנה מקום לפרחים חדשים. השארת פרחים (להתפתחות זרעים באה על חשבון פריחה נוספת.

יש לי בית ליד הים, האם הבצלים יצליחו?

כן, אך חשוב לשתול במקום מוגן מרוח הנושאת מלח, כדאי לזבל אדמה חולית בקומפוסט, לשמור על השקייה מתאימה ואפשר גם לשתול בעציצים.

הגינה שלי בצל - מה אפשר לגדל?

צריך להבחין בין צל של עצים נשירים,לצל של צד צפוני של הבית. יפה מאוד לשתול צבעוניים, יקינטונים, כלניות ורקפות מסביב לעצים נשירים ובין שיחי ורדים.
גינה בצד הצפוני של הבית שמקבלת רק שעה או שעתיים שמש ביום: אפשר לבצע חיפוש בהגדרת צל.
גינה שמקבלת כמה שעות שמש ביום - מתאימה לכל סוגי הבצלים.

יודפת משתלות לריבוי פקעות ובצלי פרחים | יודפת, ד.נ. משגב, מיקוד 20180
טלפון: 9800351 - 04 | פקס: 9800551 - 04 | אימייל yodfatbulbs@gmail.comעיצוב ובניית האתר: aDesign.co.il - Alon Lotan © 2005