English

חיפוש


?
לפי מילה:
הצג רק את אלו שבמלאי ואפשר להזמין

מאפיינים
צבע:
ריח:
רב שנתי:

תנאי גידול
עונת זריעה:
עונת פריחה/קטיף:
מתאים לשמש חלקית:
מתאים לעציץ:

חפש
יודפת משתלות לריבוי פקעות ובצלי פרחים | יודפת, ד.נ. משגב, מיקוד 20180
טלפון: 9800351 - 04 | פקס: 9800551 - 04 | אימייל yodfatbulbs@gmail.comעיצוב ובניית האתר: aDesign.co.il - Alon Lotan © 2005